Omorganisation orsaken till rutten Uppsalaekonomi

Uppsalas omorganisation är en av orsakerna till kommunens dåliga ekonomi. Det är också orsaken till att skolan och äldreomsorgen inte kunnat spara så mycket somman önskat, enligt Agneta Boström, ordförande i nämnden med störst ekonomiska problem.
-En del av de besparingar som vi hade planerat har av olika skäl inte startats förrän nu, och då blir det inga effekter, säger Agneta Boström (s) ordförande i produktionsnämnden för vård och bildning. De visar på det största underskottet, och har hittills bara klarat av att spara in 50 miljoner, trots att målet var 100. Ordföranden menar att den främsta anledningen till det här är kommunens att omorganisation gjort att det till exempel inte funnits chefer som kunnat hålla i ekonomin på plats förrän nu överallt. -Iume att vi inte haft hela organisationen på plats har vi behövt fundera på andra saker också, säger Agneta Boström. Kontakta reportern: Lisa Helgesson