Sänkt straff för oskyddat sex

I en principiellt betydelsefull dom beslutade Svea Hovrätt på tisdagen att sänka straffet för en hiv-smittad man, som haft oskyddad sex med ett stort antal personer. Motiveringen var att det nu finns så kallade bromsmediciner mot hiv och att följderna vid exponering för viruset därför inte blir så allvarliga som tidigare.
– Dödligheten och sjukligheten i hiv-infektion har drastiskt minskat sedan mitten av 90-talet och det är få patienter som dör i aids i Sverige, säger Anders Sönnerborg, som är klinikchef vid Huddinge sjukhus med erfarenhet av klinisk prövning av bromsmedicinerna. Bromsmedicinerna har lett till kraftiga förbättringar. Kan man var säker på att den som tar medicinen inte är smittsam? – Nej, det kan man inte vara eftersom vi vid besök på sjukhuset inte kan upptäcka viruset i patientens blod, men virusförökningen kan komma igång mellan besöken på sjukhuset, säger Anders Sönnerborg. Den som är hiv-smittad måste hålla sig till vissa regler som att informera sin sexpartner om hiv-smittan och använda kondom. Den åtalade i det här fallet gjorde varken det ena eller andra. Hovrätten sänker straffet I tingsrätten dömdes han till fyra års fängelse medan Svea hovrätt nu sänker straffet till tre års fängelse med motiveringen att han ätit bromsmedicin. – Uppenbarligen är det ett trendbrott, säger Anders Sönnerborg, professor i infektionsmedicin och klinikchef vid Huddinge sjukhus. Utomlands har på många håll hiv-viruset utvecklat resistens mot bromsmedicinerna. Även om svenska sjukhus har internationellt sett goda resultat är det ett problem, som man inte kan ignorera, säger Anders Sönnerborg.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se