Fler svenskar utsätts för våld

Våldet ökar i samhället. Nu finns aktuella siffror från SCB som stärker den uppfattningen.
Fram till 1990-talets början drabbades varje år cirka fem procent av befolkningen av våld eller hot. I början av 1990-talet steg andelen till över sju procent och under de senaste åren har andelen legat på 7,5 procent. Mest drabbade är unga män i åldern 16-24 år. Det är också dubbelt så farligt att bo i Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med övriga landet.