Fler orkaner nu än på tusen år

Så många och så kraftiga tropiska orkaner som träffat USA:s öst- och sydkust under de senaste åren, som till exempel orkanen Katrina, har inte skådats i regionen på runt tusen år. Det framgår av en ny studie från USA, där forskare har gjort orkanberäkningar som sträcker sig mycket långt bakåt i historien.

Det här är nytt och spännande för den som vill förstå varför tropiska orkaner uppstår och hur de varierat över tiden, menar Lars Bärring, klimatforskare på SMHI.

– Jag tycker att det är mycket intressant, genom att man får det här längre tidsperspektivet. Det är egentligen första gången man går så långt tillbaka som 1.500 år, alltså 500 år efter Kristus, ungefär, säger Lars Bärring.

Beräkningarna av tropiska orkaner så pass långt tillbaka i tiden har forskarna gjort genom att bland annat titta på sediment i jorden vid olika platser längs USA:s kust. Därifrån har de dragit slutsatser om vid vilka tidpunkter som områdena i fråga har översvämmats på grund av tropiska orkaner.

Slutsatserna, som presenteras i tidskriften Nature, är att det mellan 900-talet och 1100-talet fanns en ovanligt hög orkanaktivitet i Atlanten utanför USA:s kust - en ungefär lika hög aktivitet som vi har sett under det senaste årtiondet, med orkanen Katrina som det mest kända exemplet.

Frågan om huruvida Katrina och andra förödande tropiska orkaner eldas på av mänsklig klimatpåverkan är het, inte minst i USA. Det definitiva svaret finns inte i den här studien, men kommer förhoppningsvis när den följs upp med mer forskning, säger klimatforskaren Lars Bärring.

– Då kan man kanske få en mer tydlig bild om den här nuvarande höga och, som det ser ut, ökande tropiska orkanfrekvensen kommer att forsätta att stiga och om det i så fall kanske kan bero på mänsklig påverkan genom växthusgasutsläpp, säger Lars Bärring.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Mann, M. E. , Woodruff, J. D. , Donnelly, J. P. & Zhang, Z. Atlantic hurricanes and climate over the past 1,500 years. Nature 460, 880-883 (2009).