Hjärtsjuk fick vänta ett år på remiss

En man med hjärtproblem som sökte privat företagshälsovård i Skaraborg fick inte remiss till kardiologen, som han lovades, förrän efter drygt ett års väntan.

Socialstyrelsen kritiserar den medicinskt ansvariga läkaren för att mannens läkarbesök aldrig journalfördes.

Patienten, som led av förmaksflimmer, frågade efter remissen flera gånger utan att få svar. När patienten väl fick sin remiss visade det sig att hans åkomma krävde behandling. 

Nu tänker myndigheten granska läkarens yrkesutövning närmare.