Storfors kommun bryter avtal

Storfors kommun säger upp avtalet med Brottsförebyggande Centrum.

Anledningen är att pengar måste sparas, men kommunstyrelsen menar också att kommunen själv redan gör stora och framgångsrika insatser inom samma område som Brottsförebyggande Centrum.