Tillnyktringsenhet planeras i Eksjö

Nu ska kommunerna på höglandet och landstinget tillsammans erbjuda en lösning för patienter som idag ofta trillar mellan stolarna. Patienter som vill bli av med sitt alkoholmissbruk men inte klarar av att hålla sig tillräckligt nyktra för att läggas in för avgiftning. Planen är att en särskild tillnyktringsenhet ska bildas på sjukhuset i Eksjö, i anslutning till avgiftningen.
Att kommunerna inte kan erbjuda någon plats där personer kan nyktra till i väntan på avgiftning har varit ett problem länge. Ända sedan 1997 har man diskuterat hur det här ska lösas. Och det största problemet är som vanligt pengar. Eftersom tillnyktringen är kommunernas ansvar och avgiftningen är landstingets, måste man hitta en gemensam finansieringsform. Ungefär 20 tjänster räknar man med skulle behövas för en tillnykringsenhet i Eksjö varav några är läkare. Något som komplicerar det hela ytterligare eftersom det råder stor brist på läkare men om allt går enligt planerna kommer verksamheten sätta igång nästa år.