Nora

Dålig säkerhet på byggarbetsplats

En byggfirma i Lindesberg riskerar böter om de inte ordnar med säkerheten på ett bygge i Noratrakten.

Det är Arbetsmiljöverket som besökt arbetsplatsen och kunnat konstatera att det saknas ordentliga räcken som ska förhindra att någon faller ner och skadar sig.

Bygget är nu belagt med förbud tills firman åtgärdat säkerheten. Bryter de mot förbudet riskerar man böter på 50 000 kronor.