Funktionshindrad får för lite skolundervisning

En elev i Gislaveds kommun, som har damp och adhd, har under sex års tid inte gått ett enda fullt läsår i skolan och endast fått undervisning i svenska och matematik. Långa perioder har han överhuvudtaget inte varit i skolan.
Nu får Gislaveds kommun svidande kritik från skolverket för brott mot skollagen. Pojken tillhör den grupp som politiker på senare år valt att lägga ned mycket resurser på för att hjälpa. Men i det här fallet har det inte fungerat och skollagen är stenhård. Den säger att skolan är skyldig att ordna undervisning eller motsvarande. Men inte en enda termin under de sju år som Jonas gått i skolan har det lyckats. Under de sex skolåren har Jonas enbart läst matematik, lite svenska och simmat ibland. Problemen har alltså fått fortsätta i sex år utan att skolgången har kunnat ordnats på ett riktigt sätt. Mamman anmälde till slut fallet till Skolverket som nu riktar hård kritik mot Gislaveds kommun.