Hemmet som låter de gamla gå ut

När länsstyrelsen inspekterade tio äldreboenden i Västra Götaland fick bara två godkänt. Det ena är Skogslid i Fristad i Borås kommun.
-Det handar mycket om personalens inställning, säger Vera Svensson, chef för äldre- och handikappomsorgen i Fristad. Jag har aldrig hört att något tyckt det vara ett bekymmer att gå ut med de gamla. -Det finns gruppboende där personalen garanterar att de gamla får komma ut minst två dagar i veckan.