Gravida handelsanställda diskriminerade

Nästan var femte medlem Handelstjänstemannaförbundet säger att de missgynnats på jobbet på grund av att de är eller varit gravida. Det framgår av undersökningen "Barntillåtet arbetsliv 2003", som opinionsinstitutet Gallup genomfört på uppdrag av fackföreningen.
I undersökningen svarade 18 procent att de kännt sig diskriminerade. Motsvarande siffra för 2001 var 16 procent, skriver HTF i ett pressmeddelande. Tidigare i veckan rapporterade TT om att gravida som känner sig diskriminerade i arbetslivet i allt större utsträckning vänder sig till jämställdhetsombudsmannen (Jämo). I år har hittills 26 anmälningar kommit in till Jämo, att jämföra med 24 under hela 2002. Efter årsskiftet lägger arbetslivsminister Hans Karlsson fram lagförslag som stärker föräldrars och föräldraledigas ställning på arbetsmarknaden