Forshaga

Ytterligare besparingar på gång

Det väntar ytterligare besparingar inom Forshaga kommun. Budgetprognosen pekar på ett nollresultat vid årsskiftet, men kommunalrådet Angelica Rage säger att kommunen måste ha ett visst överskott för att klara oförutsedda utgifter.

Regeringen har lovat pengar till kommunerna, men ännu finns inget bestämt om hur mycket det blir och när de kommer.

– Vi måste köra på med besparingar, säger Angelica Rage.

– Eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur kan vi inte sitta med armarna i kors och säga att det kommer nog pengar från regeringen. Det är bråttom, och det kan även vara för sent när pengarna kommer.

Under de månader som finns kvar på året kommer både lokalkostnader och personalkostnader att ses över.

Inför 2010 ska också en ny tjänstemanna-och politikerorganisation tas fram som kostar mindre.

Roy Malmborg
roy.malmborg@sr.se