Knivsta super minst

Knivsta är kommunen i länet där ungdomarna super minst, det visar en undersökning från landstingets samhällsmedicinska enhet i Uppsala.
Kenneth Berglund, som sammanställt studien, tror att det beror på att det inte finns något Systembolag i Knivsta. Enligt undersökningen är det ungdomar i Håbo som dricker mest å använder droger i störst utsträckning.