EU inför sanktioner mot Burma

Uppdaterad: 17:40
EU har i dag beslutat att införa ytterligare sanktioner mot Burma. Sanktionerna riktas framförallt mot de domare som dömde oppositionsledaren Aung San Suu Kyi till 18 månaders husarrest i den uppmärksammade rättegången mot henne nyligen.

– Vi hade ett per capsulam-sammanträde med EU:s ministerråd i dag och beslutade om restriktioner, rörelsefrihet, visa för de domare som har varit inblandade i den juridiska processen. Vi går direkt på de enskilda personerna för vi anser att de är ansvariga för att i varje fall verkställa regimens beslut. Sedan vidtar vi vissa ytterligare årgärder gentemot ekonomiska intressen som vi bedömer är förknippade med regimen, företag som vi tidigare har haft sanktioner mot där vi också fryser de eventuella tillgångar som de möjligen kan ha i olika europeiska länder, säger utrikesminister Carl Bildt.

EU har redan sedan länge haft andra omfattande sanktioner mot militärjuntan i Burma.

Bland annat har unionen infört ett totalförbud mot att sälja vapen till landet. Detta gäller däremot bara för EU-länder. Det finns i dag inget globalt förbud mot att sälja vapen till Burma.

Carl Bildt hade dock gärna ändrat på detta.

– Från EU har vi ett totalt vapenembargo. Men det som har aktualiserats är att ta frågan till FN:s säkerhetsråd för att se om det där finns förutsättningar för detta. Det tycker jag vore en bra idé och det har Europeiska unionens stöd. Sannolikheten för att vi skulle kunna få Ryssland eller Kina eller andra med på det är väl dessvärre inte så stor, säger utrikesministern.

Aung San Suu Kyi dömdes nyligen för att ha brutit mot reglerna för sin husarrest, då hon tog emot en amerikansk man som simmade till hennes hus.

Först dömdes hon till tre års fängelse, men detta omvandlades sedan till 18 månader av fortsatt husarrest.

Många bedömare menar dock att domen är politiskt motiverad för att hålla Aung San Suu Kyi inspärrad under det val som ska hållas i Burma nästa år, och det är ett val som Carl Bildt inte tror kommer att bli rättvist.

– Jag har praktiskt taget inga förhoppningar om att det kommer att bli fullt demokratiskt, utan här är frågan om hur långt vi kan manövrera detta, eller om vi över huvud taget kan manövrera fram några öppningar i detta. Där är det framför allt FN-processen som är den viktiga och vi försöker från EU:s sida att ge den stöd. Vi har ett särskilt sändebud för detta. Och så har vi då fattat det här sanktionsbeslutet som ett ytterligare uttryck för vår bestämda vilja i det här fallet, säger utrikesminister Carl Bildt.

David Carlqvist
david.carlqvist@sr.se