Naturvänner hoppas på skydd för skog

Länsstyrelsen går nu med på att ha ett samråd om vad som ska hända med den hotade Skärsjöskogen i Landvetter. Det är Naturskyddsföreningen som begärt samråd för att kunna diskutera hur skogen ska skyddas.

Södra Skogsägarna är berett att starta avverkningar i skogen och har haft ett två veckors avverkningsstopp. Något nytt besked om när avverkningen sätts igång igen har inte kommit.

– Det är ett stort steg framåt för att komma vidare. Vi var ju oroliga för att det under sommaren skulle bli avverkningar och att vi inte skulle få ett samråd. Det är ju bråttom för att skogsmaskinerna kan ju komma när som helst. Vi får ju hoppas att Södra Skogsägarna avvaktar det här samrådet, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda.

Vad händer nu?

– Nu ska vi försöka få ett datum för samråd där vi kan samla de organisationer som vill delta och diskutera det här, säger Michael Nilsson.

Andrea Valderrama
andrea.valderrama@sr.se