Malmö

Färre böcker ska ge ökad utlåning

De senaste dagarna har det varit mycket uppmärksamhet kring Malmö stadsbiblioteks utgallring av böcker. Därför presenterade biblioteket sin plan för hur ytorna ska utnyttjas framöver. Det blir en ny uppdelning i biblioteket mellan fantasi och fakta.

– Nu startar ett stort arbete med omflyttning av böcker och annat material, säger  bibliotekschefen Elsebeth Tank.

Alla faktaböcker flyttar in i den gamla delen av biblioteket, som kallas Slottet. I Ljusets kalender blir det plats för fantasin, och där ska bland annat skönlitteraturen ha sin plats.

I faktadelen i Slottet blir det även föreläsningar och debatter om aktuella ämnen, och i fantasidelen i Ljusets kalender flyttar även skönlitteratur på andra språk än svenska in. På så sätt prioriteras medborgare med andra modersmål än svenska i högre grad framöver. Tidigare har skönlitteratur på andra språk levt en lite undanskymd tillvaro.

En annan av de prioriterade målgrupperna framöver är barnen, för som det ser ut nu lånas det ut färre barnböcker i Malmö än i de flesta andra skånska kommuner. Man skapar därför en ny småbarnsavdelning, och en ny avdelning för lite äldre barn.

2012 blir det en ny bistro i Slottet, med uteservering. Överhuvud taget ska tomten runtom biblioteket utnyttjas mycket mer för aktiviteter, och det finns också en vision om att flytta ut biblioteksaktiviteter till Kungsparken och Sagolekparken som ligger precis intill.

Den uppmärksammade utgallring av böcker som pågår handlar om till stor del om faktaböcker från magasinet som inte lånats ut på tio år, och som i de flesta fall blivit inaktuella.

Eftersom biblioteket köper in 40 000 böcker om året är det en praktisk nödvändighet att gallra ut, om biblioteket inte i stället ska bli ett arkiv. 

– När man har lite färre böcker så kan man exponera dem bättre, och då stiger utlåningstalen, påpekar bibliotekschefen Elsebeth Tank.