Ronneby bryter mot skollagen

Skolverket riktar kritik mot Ronneby kommun för att man inte följer lagen. Enligt skolverket har kommunen inte haft den skolhälsovård som skollagen kräver.
Det var skolrådet för Kallebergaskolan och Slättagårdsskolan som i april skrev till Skolverket och påekade att kommunen bryter mot bestämmelserna om skolhälsovård. Helt utan skolsköterska i perioder Bakgrunden var att Kallebergaskolan, Slättagårdsskolan, Hallabro, Backaryd, Eringsboda skolor och Kallinge resurscentrum under hösten 2002 och våren i år bara haft en skolsköterska på en kvartstjänst. Under ett par månader var tjänsten dessutom helt obemannad. Detta har fått till följd att det inte funnits möjlighet till förebyggande hälsovård och elevvårdsarbete. Bara de obligatoriska hälsoundersökningarna har genomförts. Rektorn har annonserat efter vikarie, men kommunen har inte velat betala den lön som de sökande krävt. Lönekraven har överskridit kommunens lönetak. Inte förenligt med skollagen Skolverket skriver i sitt beslut att skolhälsovården främst ska vara förebyggande. För skolhälsovården ska det finnas skolläkare och skolsköterska. Skolverket konstaterar att de aktuella skolorna varit helt utan skolsköterska under ett par månader och att man under resten av läsåret bedrivit verksamheten med reducerad personal. Enligt Skolverket är det här inte förenligt med skollagens bestämmelser och verket riktar nu kritik mot Ronneby kommun. Skolverket kommer om cirka tre månader kräva en redovisning från kommunen av vilka åtgärder man vidtagit.