Svångrem hos Sveriges Television

Sveriges Televison måste spara pengar och vill därför lägga ner en stor del av den allmäna tv-produktionen i Karlstad.
Det skulle innebära att programmen Fråga Doktorn och kanske även Landet runt kommer att produceras på annat håll i landet.Ledningen för SVT vill att man i Karlstad enbart ska ägna sig åt nyhetsproduktion i framtiden. Även i Luleå, Sundsvall, Örebro och Växjö kommer utvecklingen att bli densamma.