Var fjärde har för tungt jobb

Många män och kvinnor arbetar över sin fysiska förmåga under hela arbetsdagen. Det visar en omfattande undersökning som arbetslivsinstitutet har gjort om arbetsvillkoren. En del av undersökningen handlar om vad som krävs fysiskt för att klara ett jobb. 203 personer från Stockholm och Örebro deltar i undersökningen.
De har bland annat fått svara på enkäter om sin psykiska och fysiska hälsa och fått sin kondition testad. Det visade sig att 27 procent av männen och 23 procent av kvinnorna arbetade över sin fysiska förmåga. De tunga jobben finns inom bland annat vård och omsorg, restaurang och livsmedels- och byggbranschen.