اعتراض مردم و خشونت پلیس در دانمارک

شب گذشته یکی از محله های شهر کپنهاگ، پایتخت دانمارک صحنه ی تظاهرات و درگیری گروهی از مردم با پلیس شد.

ماموران پلیس برای دستگیری ۱۷ تن از پناهجویان عراقی که حکم اخراج دریافت کرده و در کلیسایی در محله ی Nörrebro  مخفی شده بودند، اقدام کردند که با حرکت اعتراضی صدها نفر از مردم روبروشدند. تظاهرات اعتراضی مردم که برای جلوگیری از دستگیری و اخراج پناهجویان صورت گرفت به درگیری با پلیس انجامید و ماموران پلیس نیز برای متفرق کردن مردم از سگ، باتوم و گاز فلفل استفاده کردند. دراین ماجرا ۵ نفراز تظاهرکنندگان دستگیرشدند.  دولت دانمارک درمورد اخراج پناهجویان عراقی از این کشور گفته است که این دولت مطابق قراردادی که با دولت عراق امضا کرده، تمام پناهجویانی را که موفق به دریافت اجازه اقامت نمی شوند اخراج می کند. دراین رابطه نخست وزیرعراق اما تاکیدکرده است که کشورش از پذیرش پناهجویان عراقی که به زور و عدم میل خود به عراق بازگردانده می شوند، خودداری می کند.