Ingen brist på psykspecialister i länet

Trots en stor brist på specialister inom psykiatrin i landet så utgör Sörmland ett positivt undantag. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Medicin har gjort. Samtidigt som nästan var femte specialisttjänst i hela landet är vakant så är bara en av 30 tjänster i Sörmland obesatta.
Därmed har landstinget i Sörmland, tillsammans med Halland bäst beredskap inom psykiatrin, enligt tidningen.