Sänkta avgifter för cellprov

Nu sänker Västerbottens landsting avgifterna för mammografi och gynekologiska cellprover, undersökningar man gör för att se om man håller på att utveckla cancer. Från årsskiftet kommer det kosta hundra istället för tvåhundra kronor. Det beslutade landstingsfullmäktige igår.
- Det är jättebra, det kommer att innebära att fler tar provet, för vi tror att det är direkt relaterat till priset, säger Eva Wikman, avdelningschef på klinisk patologi/cytologi, där man tar proven. Som vi berättade i nyheterna igår så har allt färre kvinnor tagit cellprovet dom senare åren, och särskilt många unga kvinnor uteblir. Enligt Eva Wikman har dom som sköter proverna hela tiden försökt sänka priserna. Under mötet stod socialdemokraterna ensamma emot förslaget när alla andra partier var för.