O1 och 02 åter på svenska kraftnätet

Två av de tre reaktorerna vid Oskarshamns kärnkraftverk fasades i dag åter in på det svenska kraftnätet och de är på väg mot full effekt. Både reaktor O 1 och O 2 har varit avställda för teknisk översyn och i bägge fallen har arbetena dragit ut på tiden
O 3: an , står fortfarande stilla sedan det stora strömavbrottet den 23 september. Strömavbrottet började med ett snabbstopp i reaktorn. När den sedan skulle startas igen uppstod en snabbare temperaturhöjning i reaktorvattnet än vad som är tillåtet. Innan reaktorn åter får startas krävs nu ett speciellt tillstånd av Statens kärnkraftinspektion (SKI). Planerat datum för återstart är den 24 oktober, skriver TT