Kronoberg

Stor ökning av länsturismen

Turistandet i Kronobergs län har ökat under sommaren. Efter ett trögt första halvår med färre övernattningar i samband med affärsbesök i länet, ser resultaten från juni ut att bli goda.

Sammanlagt har turistandet i Kronoberg ökat med 16 procent under juni månad jämfört med förra året. En ökning som också verkar hålla i sig enligt preliminära rapporter från länets mest besökta turistmål.

Störst intresse för att semestra i Kronoberg finns bland danska turister. Men även bland de övriga nordiska länderna ser man en tydlig tillströmning av turistande i länet där siffrorna landar på plus 30 procent jämfört med juni förra året

– Det är ju en enorm ökning. Mycket beror på valutakursen, men samtidigt jobbar vi aktivt med hela södra Sverige i ett projekt där vi ska sälja in och marknadsföra södra Sverige i Danmark, säger Berit Kristoffersson som är länsturismchef.

Berit Kristoffersson ser det ökande turistandet som en viktig tillväxtfaktor i Kronobergs län. Och hon tycker det är viktigt att företag inom turistnäringen får stöd för att kunna driva en hållbar verksamhet. 

– Många regioner pratar nu om hur mycket man ska öka. Men jag tror man måste hjälpa företagen nu så att de får lönsamhet i sin verksamhet. Vi vill att utvecklingen ska vara hållbar i längden och att turistföretagen möter upp de utländska turisterna så att de bli exportmogna, säger länsturismchefen Berit Kristoffersson.

Hannah Mälarborn
hannah.malarborn-tiseus@sr.se