Utredning om muslimsk friskola i Västerås klar

Västerås stad är nu klar med sin utredning om den muslimska friskolan Al Fadjer. Granskningen gjordes med anledning av att rektorn är inför dold kamera i en TV-dokumentär bland annat sa att man brukade slå barnen på skolan.
Men psykologen Håkan Edlund, som granskat förskole- och fritidsdelen vid skolan, har inte hittat något som tyder på att det skulle ha förekommit fysiskt våld mot barnen. Enligt Håkan Edlund finns inga allvarliga brister vid skolan, men en hel del förbättringar måste göras. Bland annat måste den pedagogiska ledningen bli bättre. Det är stundtals stökigt bland en del elever på skolan och många elever är språksvaga. Det måste skolan jobba mer med, enligt utredningen. Skolverket, som också gjort en granskning av Al Fadjerskolan, hittade, inte heller något som tydde på att barn far illa på skolan.