Försvunna laxar ett mysterium i Kanada

Delar av Kanadas fiskeindustri kan få stora problem. Miljoner laxar som skulle ha kommit till den kanadensiska floden Fraser för den årliga sommarleken har inte setts till.

Man trodde det skulle komma mellan sex och tio miljoner laxar till floden nu i augusti, men hittills är det bara omkring 600 000.

Vart de andra tagit vägen är ett mysterium. Myndigheter och miljövårdare diskuterar om det beror på högre havstemperatur, sjukdomar, mindre mat för laxen eller större fångster.