Klartecken till skyddsjakt på björn

Länsstyrelsen beslutade på tisdagen att ge tillstånd för skyddsjakt på den björn som rivit flera får i trakten av Hedeviken i Härjedalen.
Tillståndet gäller fram till den 17 oktober.