Blekinge

Utbildade lärare i länet

Skolinspektionen är kritisk mot att många skolor har för låg andel behöriga lärare. Men i Blekinge är andelen behöriga lärare högre jämfört med riket.

Högst andel behöriga lärare i Blekinge har Sölvesborgs kommun där 93,6 procent av lärarna har högskoleexamen.

Mikael Asper som är ordförande för lärarförbundet i Sölvesborg säger att man arbetat målinriktat med att hittat behöriga lärare.

– Vi har tillsammans med arbetsgivaren varit noga med att hitta behörigt folk och när vi inte lyckats med det har vi anställt outbildade lärare på begränsad tid tills vi hittat en behörig lärare, säger han.

Bättre undervisning
Totalt i Blekinge har 92 procent av lärarna högskoleexamen medan det i riket är 87 procent av lärarna som har behörighet.

Daniel Svensson är ordförande för lärarnas riksförbund i Sölvesborg och han säger att en behörig lärare ger bättre undervisning än en icke behörig lärare.

– Utbildade lärare ger bättre förutsättningar för att eleverna ska lyckats i sitt skolarbete.

En orsak till att Blekinge lyckas bättre med att rekrytera behöriga lärare jämfört med andra delar av landet kan vara att det finns flera lärarutbildningar i närområdet.

God tillgång
En annan orsak är att eleverna i skolorna blir färre och det medför att behovet av att anställa outbildade lärare minskar.

Men Mikael Asper tror även att kommunerna i Blekinge har ett gynnsamt geograftiskt läge som lockar.

– Speciellt är kustkommunerna attraktiva att bo i och det gör att det finns en ganska god tillgång på lärare.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se