Vänersborg

Kritik mot flygplatsklassificering

Vänersborgs kommun är missnöjd med att Trollhättan/Vänersborgs flygplats på Malöga inte klassas som flygplats av riksintresse, av statliga Transportstyrelsen, tidigare Luftfartsverket.

Kommunen vänder sig mot de kriterier som Transportstyrelsen har vid klassificeringen av flygplatser av riksintresse. Där saknas enligt Vänersborg kriteriet "av strategisk betydelse för näringslivet i regionen".

Man pekar på att Malöga ligger i direkt anslutning till Stallbacka industriomåde, som är Sveriges näst största.