Ifrågasätter respekten för demokratiska beslut

Det fanns ingen anledning att ompröva styrelsens beslut att Samernas utbildningscentrum inte skulle delta i utbildningen av Laponiaguider. Det menar Anne-Margith Påve, ledamot för Samernas väl i Samernas utbildningscentrums styrelse. Och hon tycker att man ska lägga in samepolitiska värderingar i vilka utbildningar skolan ska bedriva på uppdragsbasis.
- Vi hade tagit ett beslut som var enhälligt. Men det är som man inte förstår demokratiska beslut, säger Anna-Margith Påve. Det är Jokkmokk och Gällivare kommuner som tillsammans med staten satsar nio miljoner kronor på att utveckla turismen i Laponia, och utbildningen av turistguider är en del av projektet. Samernas utbildningscentrum fick förfrågan om de kunde ta delar av utbildningen, men styrelsen sa nej. Anledningen är att utbildningen av Laponiaguider har fått mycket häftig kritik från samebyarna i området som krävt att utbildningen läggs ner och att Samernas utbildningscentrum inte befattar sig med utbildningen. Struntade i styrelsebeslutet Trots ett nej från styrelsen tidigare så lämnade styrelseordförande Kerstin Kemlén en offert på utbildning av guiderna till Laponiaprojektet. Och Sven Holmqvist stödde ordförandes agerande för han ansåg att styrelsen åsidosatt sitt primära mål, nämligen att bedriva utbildning, och istället låtit politiska värderingar styra vilka utbildningarna skolan ska ta på uppdragsbasis. Men det är något som styrelseledamoten Anne-Margith Påve inte håller med om. - Allting är politik. Det är väl som politiker vi sitter i styrelsen. Det är där man har möjligheten i en demokrati genom politik föra dom frågorna för att utveckla det arbete man är satt till. Och i den här frågan var vi samiska representanter satt till att föra dom samiska strävandena. Det är det som är demokrati, säger Anna-Margith Påve. Avhopp från styrelsen Styrelsens beslut att skolan inte ska delta i utbildningen av Laponiaguider har fått till följd att både styrelseordförande Kerstin Kemlén avgått och ledamoten Sven Holmqvist ställt sin plats till förfogande. Per Stefan Labba, personal vid samernas utbildningscentrum säger till sameradion att skolledningen inte låtit sig påverkas av kritiken från samebyarna. Det är en styrelsefråga. Men att skolledningen haft synpunkter på innehållet i utbildningen, bland annat saknades rennäringens perspektiv.