Väntetider inom barnomsorgen i Uppvidinge

Uppvidinge kommun kan inte erbjuda plats på förskola eller familjedaghem inom rimlig tid. Det visar en uppföljning som Skolverket gjort.
Uppvidinge kommun är en av 14 kommuner i landet, som inte kan erbjuda föräldrar plats för sina barn på förskola eller familjedaghem inom tre till fyra månader. Ser man till hela landet räknar 94 procent av kommunerna med att kunna erbjuda plats i tid.