Alla Malmös hemlösa lovas boende

Malmö Stad räknar i år med att kunna erbjuda tak över huvudet till alla Malmös hemlösa.
Kommunen förfogar över drygt 200 platser och ut över det tillkommer boenden som drivs av ideella föreningar, och hotellrum som Malmö stad hyr vid behov. Det handlar om allt från härbärgen till lite mer permanenta boendeformer, och antalet boendeplatser har i år ökat med ca 130 stycken.