Vattentäkter blir otjänliga

Fyra dricksvattentäkter i länet kan bli klassade som otjänliga när Sverige inför strängare EU-regler för dricksvatten om två år. EU kommer att sänka gränsen för hur mycket fluor vattnet får innehålla.
För höga värden av fluor har uppmätts i Blankaholm och Västrum utanför Västervik och i Tvärskog och Halltorp utanför Kalmar. Ett hundratal reningsverk runt om i landet kan tvingas genomgå ombyggnation. Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen bedömer att två år är för kort tid för att minska fluorhalten därför vill man att Livsmedelsverket ska begära att Sverige får tre år ytterligare för att hinna åtgärda. Beräkningar visar att det kostar minst en miljon per vattentäkt för minska fluorhalten till godkända värden.