(V) föreslår ny skattehöjning i Halmstad

Vänsterpartiet i Halmstad vill i sitt förslag till budget höja den kommunala skatten ytterligare, med 60 öre.
Skattehöjningen skulle dels gå till förskola och grundskola. Bland annat vill vänsterpartiet stryka barn- och ungdomsnämndens underskott. Partiet vill också att 30 miljoner kronor ska gå till att höja lönerna för Kommunals medlemmar. Precis som Socialdemokraterna och SPI, vill vänsterpartiet i sitt budgetförslag minska kommunens investeringar, men Marianne Norell, vänsterns kommunråd säger att man får se om man kommer att stödja socialdemokraternas och SPI:s budgetförslag. Något som krävs för att det ska gå igenom.