Delårsrapport från Saab

Flyg- och försvarsindustrikoncernen Saab redovisar en vinst efter finansnetto på 507 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med vinsten på 593 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Omsättningen steg svagt medan orderingången minskade med nästan 4 procent. Saab sänker prognosen för helåret 2003.