Sänkta hastigheter försvaras

Vägverket vill sänka hastigheten på flera av vägarna i Jönköpings län. Vid tidigare sänkningar har det protesterats från "drabbade" kommuner, men trafiksäkerhetsorganisationen NTF kallar sänkningen nödvändig.

- Nu är det ju så att det från Vägverkets sida är konstaterat att de här vägarna har brister. Vi vet att en sänkningen på 10 kilometer kan rädda liv men framför allt minska antalet svårt skadade på de här vägarna säger Henrik Johansson NTF i Jönköpings län.

Tidigare har flera kommuner varit kritiska mot sänkningar, men Henrik Johansson på trafiksäkerhetsorganisationen NTF tror att det är nödvändigt att sänka.

Redan tidigare har vägar i länet fått sänkta gränser - bland annat 26/47an mellan Mullsjö och Jönköping och 40 mellan Nässjö o Eksjö. Det är sänkningar som väckt ont blod från kommunalt håll, både från Eksjö och Mullsjö har det mullrat.

- Får man generalisera så tror jag att de flesta kommuner är negativa till sänkningar. Det kan bero på att det är politiska beslut som kan väcka opinion. Generellt sätt är många bilister negativa till sänkningar. Vi försöker vända på detta och se till miljövinster och visa att man faktiskt inte förlorar så lång tid på att man sänker med tio kilometer. Däremot finns det vinster i form av färre skadade och döda säger Henrik Johansson.

På flera av vägarna i länet kommer det att bli 80-kilometersgräns framöver. Vägverket har gått över vägnätet och ser att många av vägarna inte är tillräckligt bra för att hålla för 90. Däremot tror inte Henrik Johansson på NTF på fler sänkningar.

- Jag tycker att man har gjort en bedömning av den standard som de här vägarna håller så jag tror det är rimligt att sänka tio kilometer, till att börja med i alla fall.

David Westh
david.westh@sr.se