ÖSTERGÖTLAND

"Östergötland är privilegierat"

Östergötland har klarat sig bra i lågkonjunkturen, det anser finansmarknadsminister Mats Odell. I dag deltog han i ett seminarium med bland annat länets näringsliv i Linköping.

– Östergötland har inte de problem som finns i västra Sverige, med en väldigt tung fordonsrelaterad industri. Det gör att länet så här långt klarat sig väl.

Idag genomfördes ett seminarium om finanskrisen i Linköping. Ett 25-tal lokala representanter från näringsliv och myndigheter diskuterade läget och framförde förslag och ideér till Mats Odell.

Kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Paul Lindwall (M) kom med förslag på hur man skulle få fart på arbetsmarknaden. Han vill få fram ordentliga riktvärden för buller från flyget – så att byggandet i Linköping kan ta fart:

– Det kan inte vara rimligt att man utgår från maximala bullernivåer på ett fåtal flygningar med Gripen, det är en fråga som kommunen har drivit under ett år. Det finns en utredning från Boverket som går på den linjen.

Från fastighetsbolaget Lundbergs kom VD Peter Whass med andra stimuleringsförslag. Han vill att det så kallade rotavdraget även ska omfatta hyresfastigheter:

– Hyresrätter får en sämre möjlighet än andra typer av boendeformer. Vi skulle gärna se att ministern kan ordna ett rotavdrag.

Mats Odell säger att han tänker diskutera förslagen inför höstbudgeten, som presenteras i slutet av september.

Peter Bengtsson
peter.bengtsson@sr.se