VETANDETS VÄRLD, ONS 19 AUG

Korsfararen från Bohuslän

I Västergötland har det vuxit upp en hel turistindustri runt den påhittade personen Arn Magnusson som i Jan Guillous böcker åkte till Jerusalem under tempelriddarnas flagga och som kom hem till Norden igen, på arabiska hästar. Den påhittade berättelsen om Arns resa är förlagd till 1170-talet, men redan i början av samma sekel, innan Tempelriddarorden ens hade bildats, så reste faktiskt en man från det kalla Norden för att på påven Urban II:s uppmaning ta till vapen mot muslimerna i det heliga landet. Nordmannen hette Sigurd Magnusson och han var son till den norske kungen Magnus Barfot. När han kom hem igen fick han för alltid heta Sigurd Jorsalafar – Sigurd Jerusalemfararen.

Redan under de sista åren av 1000-talet började skaror av västerländska kristna sitt första krigståg mot Jerusalem. Man nådde staden 1099 och intog den efter en kort belägring.

Det finns belägg för att flera nordbor försökte ansluta sig till det första korståget, men den som återfinns i flesta historiska källor är Sigurd Jorsalafar. Han hade sitt säte i nuvarande Bohuslän, i det som idag är Kungälv, men som då var Kungahälla, längst ner i det strategiskt viktiga gränsområdet mot Danska och Svenska kungars landområden.

-Det som är speciellt med Sigurd Jorsalafars resa är att den finns belagd i många olika skriftliga källor, berättar Kristina Bengtsson, arkeolog som har gjort en utställning om Sigurds långa resa. Snorre Sturlasson, den isländske författaren har beskrivit den ingående, och hans berättelse stöd av engelska, tyska och arabiska källor, samtida med Sigurd.

Resan gick över England, Spanien, Portugal, Menorca, Ibiza och Sicilien och tre år efter avfärd kom så Sigurd fram till Det Heliga Landet med sina 60 skepp och cirka 2000 man.

Den kristne kungen Balduin av Jerusalem tog emot honom, och tillsammans gjorde de en pilgrimsfärd till landets heliga platser, varefter de belägrade och intog staden Saida.

Sigurd fick en gåva med sig hem av kung Baldwin, en påstådd flisa av Kristi kors.

-Han lovade att den skulle bevaras i Nidaros-domen, men det löftet bröt han, säger Kristina Bengtsson.

Vägen hem gick via Konstantinopel där kejsaren fick de 60 skeppen i gåva. Som motgåva fick han hästar och vägvisare, så när Sigurd ett år senare kom hem till Norden igen var det med all sannolikhet på arabiska hästar. Flisan av Kristi kors förde Sigurd till Kungahälla, där han byggde ett kastal och en stavkyrka som hade rykte om sig att vara oerhört vacker. Dit fördes också en spektakulär altaruppsättning som Sigurd beställt i Konstantinopel.

Alltsammans gick dock upp i rök när Venderna 1135 anföll och brände ner staden Kungahälla.

Elisabeth Renström
vet@sr.se