sala

Underskott för Sala Silvergruva

Sala Silvergruva AB ber nu om mer pengar, 1,9 miljoner kronor, av sina ägare.

Den största ägaren är Sala kommun.

Efter förra året som var ovanligt bra, med 30 000 fler besökare, visar gruvan första halvåret i år ett underskott på 2,6 miljoner.

Enligt Lena Hjelm-Wallén, styrelseordförande i AB Sala Silvergruva, finns det flera orsaker till underskottet.

– Vi har gjort en väldigt stor investeringssatsning, men det kostar att växa. Så i år ska vi "betala tillbaka" den här tillväxten vi har haft, kan man säga, med avskrivningar och annat.

– Så har det inte heller kommit lika många besökare under våren och då får vi ett likviditetsproblem. Därför har vi bett om aktieägartillskott, säger Lena Hjelm-Wallén till P4 Västmanland.

– Turismen är ju lönsam för oss, men vi har 30 fastigheter att ta hand om. Vi sköter ju hela området, och det är den delen som vi inte får tillräckligt mycket intäkter för att också klara, förklarar Lena Hjelm-Wallén.

Receptet för att lösa ekonomin långsiktigt är, enligt Lena Hjelm-Wallén, att både satsa och minska på utgifterna.

– Vi ska lösa det genom att satsa friskt framåt, alltså marknadsföra och den där marknadsföringen av helheten, det ska vi göra mera av. Dessutom måste vi parera det med sänkta utgifter och det betyder något mindre öppethållande än vad vi har haft hittills.

Kan det bli aktuellt med personalminskningar?

– De timanställda kommer att bli färre och vi har ju väldigt många timanställda idag. Vi tror inte att vi behöver direkt säga upp någon, säger Lena Hjelm-Wallén, styrelseordförande i AB Sala Silvergruva, till P4 Västmanland.