Borås

Tanken på Norrby är fullvuxen

Den nya stora tanken vid Ryaverket på Norrby närmar sig sin fullbordan. Tanken som ska lagra värme för fjärrvärmenätet har sin slutliga höjden, 70 meter. Och den blir kanske inte så dominerande i stadsbilden som många har befarat, säger tankbyggets projektledare Mats Hagestad.

– Jag hade också trott att den skulle synas mer än vad den gör. När den är färdig exteriört kommer den att sticka ut på ett väldigt positivt sätt.

Tanken ska inte se rödbrun och rostig ut när den är klar. Den ska kläs med en halv meter isolering och därefter med plåt. Dessutom med vad Mats Hagestad kallar "häftig belysning", även om han just nu inte kan svara på vilken färg det blir.

Först nästa sommar väntas utsidan och allt annat arbete vara klart. Men redan i slutet av oktober ska tanken vara fylld med 37 miljoner liter vatten och klar att kopplas in på fjärrvärmenätet.

Kostnaden för tanken är hundra miljoner kronor. Vinsten är att slippa använda en stor del av den olja och annat fossilt bränsle som idag krävs extra kalla dagar, enligt tankbyggets projektansvarige Borås energi- och miljös Göran Carlsson. Istället lagras värme, bundet i vatten, i tanken och kan pumpas ut i värmenätet.

– Det bidrar väldigt starkt till en fossilbränslefri stad.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se