100-miljonersavtal för Volvo Aero

Volvo Aero och flygbolaget Skyways Express har tecknat ett avtal om motor- och apparatunderhåll för Skyways PW 125-motorer. Avtalet beräknas vara värt minst 100 miljoner kronor för Volvo Aero.
Avtalet gäller till och med 2005 och förlängs därefter automatiskt med ett år i taget. Olof Pettersson affärschef på Volvo Aero i Trollhättan säger att det är en väldigt viktig order för företaget, även om den inte innebär några nyanställningar.