SVT:s medarbetare är upprörda

Överraskningen och besvikelsen är stor idag i TV-huset i Luleå efter beskedet om att all riksproduktion från Sveriges Television i Luleå föreslås läggas ner. Det här kan betyda att uppemot 20 fast anställda och ett tiotal projektanställda förlorar sina arbetsuppgifter inom två år.
Ingen, inte ens redaktionsledningen, visste att så drastiska nedskärningar var på gång och ilskan över chockbeskedet var stor hos flera av medarbetarna idag. Ingrid Haglund, reporter på SVT:s samhällsmagasin Uppdrag granskning, har svårt att hålla tillbaks ilskan. Hon tycker att riksnyheterna - Rapport - prioriterade fel igår när de missade att rapportera om att samhällsbevakningen helt försvinner från fem orter i landet. Och det här är symptomatiskt för hur man tänker i stort, menar hon. Att man just prioriterar olika - vad som är viktigt att berätta om, och varför - beroende på var någonstans man bor. Bakgrunden till besparingarna är dels det minskade riksdagsanslag som alla de tre public serviceföretagen - SVT, SR och Utbildningsradion - får, dels att SVT lägger om till ny dyrbar digital teknik och det kostar pengar för företaget. Konsekvensen av besparingarna är - om de genomförs - att det endast blir Tidningarnas Telegrambyrå som har kvar fast personal för att bedriva riksbevakning i Norrbotten. Dagens Nyheters redaktion har lagt ner för många år sen och dåvarande Riksradion - nuvarande Sveriges Radio - har gått från fem samhällsreportrar i Luleå till ingen enda med riksuppdrag. Programchefen Hans Lindeberg i Luleå, menar att just omläggningen till digital teknik borde tala för att fler produktioner görs utanför Storstadsverige.