Studieförbund i Piteå lämnade falska uppgifter

ABF Piteåbygden har lämnat oriktiga uppgifter om en del av sina studiecirklar och det har inneburit att studieförbundet fått statsbidrag, som det inte hade rätt till.
Enligt styrelseordförande Kjell Rögde var det ombudsmannen som lämnade de oriktiga uppgifterna och det skedde av slarv och oaktsamhet. - Mannen har nu sparkats, säger Kjell Rögde. 90 procent av studiecirklarna hos ABF Pitebygden har skötts bra, ekonomiskt sett. Det visar den granskning, som förbundet centralt har gjort. Men tio procent har misskötts. På grund av uppgifterna har ABF fått ut 700 000 kronor i statsbidrag, något som avdelningen alltså inte hade rätt till. Följden av de oriktiga uppgifterna är att avdelningen drabbats av stora ekonomiska problem. Visserligen får man ekonomisk hjälp av ABF centralt, men tolv anställda har måst sägas upp och två har pensionerats. Fler anställda ska också sluta, då de inte anser sig orka fortsätta. Själva den ekonomiska hanteringen har förts över till distriktet. Vidare har huset, där avdelningen håller till i sålts. ABF-granskarna har inte funnit nån brottslighet i rapporteringen om studiecirklarna, säger Peter Wärner på ABF-förbundet.