Barn till arbetslösa blir av med fritidsplats

I takt med att allt fler i Sverige blir arbetslösa blir det också fler barn som får begränsad rätt att gå på förskola och fritids.

Arne Brodin i Göteborg blir officiellt arbetslös nu till hösten och då mister sjuåriga sonen Adam sin fritidsplats.

– Han tycker om att vara på fritids där han kan leka med sina kompisar. De har en del aktiviteter i fritidsverksamheten, de hjälper till med att läsa läxor och alla de här bitarna. Så han drabbas fast han inte borde göra det. Det är inte bra, säger Arne Brodin.

Adam trivs på fritids.

– På morgonen får vi kolla på film. Sedan leker vi ute.

Är det skoj?

– Ja, säger Adam.

Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att låta barnen gå på förskola minst 15 timmar i veckan, även om de har arbetslösa föräldrar. Men när det gäller fritids har barnen ingen laglig rätt alls och i många kommuner mister de helt enkelt sin fritidsplats. Arne Brodin undrar hur det ska gå ihop nu när han ska vara aktivt arbetssökande och samtidigt ha hand om Adam halva dagen.

– Det kommer att ta mycket längre tid att få ett jobb om jag ska söka jobb under halva tiden mot vad jag skulle kunna göra. Jag vet inte hur det ska gå ihop.

Någon statistik över hur många barn som nu förlorar sin fritidsplats finns inte men Göteborg är en av de kommuner där det märks en tydlig ökning av antalet barn som fått begränsad rätt till förskola. 1 400 den sista juni, vilket är nästan en fördubbling jämfört med ett halvår tidigare. Skolverket håller nu på att ta fram statistik för hela landet.

Per Arne Andersson är chef för avdelningen lärande och arbetsmarknad på organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. Han tror att många kommuner på grund av sin dåliga ekonomi har svårt att erbjuda barnomsorg utöver det som lagen kräver. Men på sikt kan det löna sig att låta även arbetslösas barn gå på fritids, säger han.

– Det kan vara en fördel om man är generös i sådana här avseenden för det kanske hela samhället tjänar på. Föräldrarna till barnen får större möjligheter att söka jobb och kanske därmed också får större chanser att få ett jobb snabbare, säger Per Arne Andersson.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se

Jakob Hanberger
jakob.hanberger@sr.se