Svår vardag för astmasjuka

Fem till tio procent av barn i skolåldern fått diagnosen astma. För många barn med astma innebär sjukdomen att dom inte kan ha husdjur, inte gå till stallet eller ens gå på bio.
Att vara astmasjuk betyder att de är utestängda från många aktiviteter. Det gäller både hemma, i skolan och på fritiden. Igår presenterade Ingela Rydström och Charlotte Dahlheim- Englund vid Umeå universitet en undersökning, om astmasjuka barns och deras föräldrars vardagsliv Respekt för den som är astmasjuk och mer allmän information om sjukdomen är enligt Ingela Rydström, nödvändigt för att den astmasjuke ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.