JÄMTLANDS LÄN/SVERIGE

Gravida oroliga för svininfluensan

Gravida kvinnor tillhör en av högriskgrupperna inför Svininfluensan, H1N1-viruset. Det har gjort att oro har spridits bland blivande mammor.

Men biträdande smittskyddsläkaren Lars Bladh i Västernorrland säger att 99 av hundra gravida som drabbas av H1N1 inte kommer att få några komplikationer.