20 tjänster bort hos SVT Örebro

- Sveriges televisions planer på att lägga ner all programproduktion i Örebro rimmar illa med public servicebegreppet och tanken att SVT ska spegla hela landet. Det säger Urban Verhaalen Augustsson, SIF-ordförande på SVT Örebro. I framtiden ska enbart det regionala nyhetsprogrammet Tvärsnytt finnas kvar i Örebro, medan program som Sommartorpet och Musikspegeln läggs ner eller flyttas till Norrköping.
- Mellan 15 och 20 personer arbetar i dag med riksproduktionen i Örebro, och beskedet om att verksamheten kommer läggas ner kom som en chock för de anställda, säger Urban Verhaalen Augustsson. Det är oklart om det blir uppsägningar eller om de anställda kan omplaceras.Indragningen görs för att få fram pengar till ny digital teknik.