Bildkonstnärernas stipendium till glaskonstnär

Sveriges bildkonstnärers stora stipendium går i år till glasformgivaren och keramikern Ingegerd Råman.
Stipendiet är på en kvarts miljon kronor och i motiveringen beskrivs Råman bland annat som en "självklar förgrundsgestalt inom svensk formgivning inte minst internationellt".