Dags att välja en vårdcentral

I dag är det fritt fram att välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Det är tillåtet att vara "otrogen" mot sin vårdcentral, men då kostar det extra.

Västra Götalands-regionen har skickat ut ett brev som ger alla invånare över 16 år möjligheten att välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Man behöver alltså inte välja.

– För att underlätta för invånarna att välja har vi tagit fram ett förslag eller ett erbjudande. Det baserar sig på den vårdcentral som ligger närmast där man bor -eller med tanke på kontinuiteten en vårdcentral där man tidigare gjort ett aktivt val eller besökt minst tre gånger de senaste 15 månaderna, säger projektledaren Hans Johansson.

Är man nöjd med erbjudandet behöver man inte skicka in en svarsblankett. Då uppfattas det som om man har accepterat det förslag till vårdcentral som man har fått.

Men om man nu föredrar en annan vårdcentral så finns det drygt 200 att välja mellan.

– Vi ser gärna att folk engagerar sig och gör ett aktivt val, säger Hans Johansson.

Man kan säga att vårdvalet är försett med en ständig ångervecka.

– Man har rätt att byta vårdcentral när man vill. Man kan också gå till en annan vårdcentral än den man är listad på, men då får man betala en patientavgift som är högre, säger Hans Johansson.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522 - 67 00 55