Säpo och rikskriminalen kan slås samman

Folkpartiet, centern och vänsterpartiet avvisar förslaget om att göra Säpo till en fristående, civil myndighet. Stöd finns i stället för ett förslag att slå ihop myndigheten med rikskriminalen. Regeringen får också kritik för att beslutet om hur Säpo ska organiseras har dröjt för länge.
-I dag vet vi att en hel del av terrorism och organiserad brottslighet hör ihop och att man har kompetens på båda områdena, men att det finns brister i samarbetet mellan rikskriminalen och Säpo. Om de slås ihop skulle man få en effektivare verksamhet, säger Alice Åström, vänsterpartiet, vice ordförande i justitieutskottet. Kommitté föreslår civil myndighet Efter terrordåden den 11 september tillsattes en kommitté för att utreda Sveriges beredskap. I våras föreslog den att Säpo skiljs från polisen och blir en egen civil myndighet direkt under regeringen. Enligt justitiedepartementet bereds det förslaget just nu. Men regeringen har ännu inte tagit ställning. - Skulle man försöka gå vidare med ett sådant förslag, måste en ny utredning tillsättas. Jag tror inte att det är fler utredningar vi behöver. Vi behöver gå till handling, säger Alice Åström, som anser att regeringen ska kasta 11 septemberkommitténs förslag om Säpo i papperskorgen. Utredningar men inga beslut Regeringen får kritik för att frågan om Säpos framtid dragit ut på tiden. Men enligt Justitiedepartementet var det viktigt att göra en ordentlig översyn av samhällets beredskap efter 11 september. Och regeringen ville inte fatta några beslut om Säpos organisation innan 11 septemberkommitténs utredning var klar. Det anges som en förklaring till att beslutet har dröjt. Johan Pehrson, folkpartiet, ordförande i justitieutskottet anser att regeringens hantering av Säpo-frågan förtjänar kritik. - Det saknas verkligen beslut om Säpos framtid. En organisation som har sådan osäkerhet, oavsett vad det gäller, brukar inte präglas av effektivt arbete. Konsekvensen blir ytterst att det blir sämre kvalitet på verksamheten och det är mycket allvarligt. Säpo är ju inte vilken myndighet som helst, säger han. Majoritet över partigränserna Centerns ledamot i justitieutskottet, Johan Linander, stödjer också förslaget om att slå samman rikskriminalen och Säpo. Han tror att det alternativet har goda förutsättningar att få ett brett stöd i riksdagen. -Här måste vi försöka få en bredare majoritet över blockgränserna. Justitieministern borde prata ihop sig med partierna och sätta sig ner och skriva en proposition, säger Johan Linander. Justitieminister Tomas Bodström har avböjt att kommentera frågan om Säpos framtid.
Ola Henriksson ola.henriksson@sr.se